Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Tomasz Chamera prezesem PZŻ na drugą kadencję. Urzędujący prezes nie miał kontrkandydata

  • Informacja prasowa PZŻ
  • niedziela, 19 września 2021

Tomasz Chamera ponownie został prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Wyboru dokonało 92 delegatów na sejmik PZŻ, który zorganizowano w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie. Na urzędującego prezesa, który był jedynym kandydatem, zagłosowało 91 delegatów. Wybrano też nowy zarząd.

Wybory zostały poprzedzone sprawozdaniem ustępującego zarządu i prezentacją sprawozdania finansowego za rok 2020. Delegaci udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium – za głosowało 89 osób, jedna się wstrzymała, nikt nie był przeciwny. Podobnie zakończyły się wybory na prezesa PZŻ. Urzędujący od 2017 roku Tomasz Chamera nie miał kontrkandydata. Został wybrany niemal jednogłośnie – uzyskał 91 głosów, przy jednym przeciwnym.

– Wynik wyborów pozytywnie mnie zaskoczył i odbieram go jak potwierdzenie, że praca, jaką wraz z zarządem wykonaliśmy w minionej kadencji, przyniosła spodziewany efekt. Dla mnie osobiście to nie tylko sukces, ale przede wszystkim zobowiązanie, bo wynik odzwierciedla nie tylko skalę zaufania jakim zostałem obdarzony, ale też skalę oczekiwań środowiska. Zakończona kadencja nie była łatwa, ale oceniam ją bardzo dobrze. W kontekście sportowym największym sukcesem okazał się srebrny medal olimpijski w klasie 470, bardzo też cieszą sukcesy i medale naszych młodzieżowców i juniorów w regatach rangi mistrzostw świata i Europy. Zadbaliśmy też o stan finansów Polskiego Związku Żeglarskiego, uporządkowaliśmy sprawy związane z naszym majątkiem i myślę też, że jako związek staliśmy się reprezentantem wszystkich żeglarskich środowisk – mówi Tomasz Chamera.

Cele na następną kadencję to kontynuacja podjętych już wcześniej działań w zakresie rozwoju działalności sportowej, usprawnienie struktury zarządzania w PZŻ i wzmocnienie pozycji żeglarstwa w Polsce, Europie i na świecie. Prezes Chamera zapowiedział też kontynuację współpracy z okręgami i stowarzyszeniami klas.

Podczas Semiku odznaczeniem „Honorowa Odznaka Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego” uhonorowani zostali prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski oraz skarbnik PoZŻ Jarosław Kukliński.

ZARZĄD PZŻ
Wiceprezes ds. żeglarstwa amatorskiego – Jarosław Bazylko
Wiceprezes ds. sportu powszechnego i szkolenia – Katarzyna Domańska
Wiceprezes ds. majątkowych – Bogusław Witkowski
Wiceprezes ds. technicznych – Radosław Śląski
Sekretarz generalny – Mariusz Marek Taber
Skarbnik – Wojciech Frączak
Członek Zarządu – Tomasz Figlerowicz
Członek Zarządu – Patryk Romanowski
Członek Zarządu – Sebastian Wójcikowski
Członek Zarządu – Ryszard Błacha
Członek Zarządu – Leopold Naskręt
Członek Zarządu – Zbigniew Jagniątkowski
Członek Zarządu – Tadeusz Gospodarczyk
Członek Zarządu – Paweł Czuba

Tagi: , .
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości