Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Urząd Morski w Gdyni dokonał odbioru zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej

  • Urząd Morski w Gdyni, fot. Polska-Morska.pl
  • piątek, 14 maja 2021

Celem całej inwestycji jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych, a mianowicie zabezpieczenie Krynicy Morskiej przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, oprócz ochrony infrastruktury znajdującej się w tym obszarze, zachowane zostaną również istniejące walory przyrodnicze.

W ramach inwestycji wykonano: budowę nowych wałów przeciwpowodziowych, przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych poprzez podwyższenie korony wału, montaż mobilnych zapór przeciwpowodziowych w portach rybackim i pasażerskim. Zapory są proste w montażu, co jest niezwykle ważne z uwagi na krótki czas, jaki jest potrzebny do ich rozstawienia. Ten rodzaj zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a mianowicie połączenie stałej konstrukcji wału z przesłonami mobilnymi montowanymi w razie wystąpienia zagrożenia, jest bardzo korzystny i funkcjonalny m.in. z uwagi na możliwość zachowania walorów krajobrazu, który wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej zostanie zasłonięty przez zapory. Wybudowano też rów wału wzdłuż skarpy w celu odprowadzenia wód opadowych oraz drogę serwisową na koronie wału.

Droga na koronie wału, choć w zamierzeniu służy jego obsłudze technicznej, jest również przepięknym ciągiem spacerowym, który uatrakcyjni turystycznie fragment brzegu Zalewu Wiślanego znajdujący się w Krynicy Morskiej. Długość linii brzegowej, na której prowadzone były działania z zakresu ochrony brzegów morskich to 4 km. Koszt projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 35 mln zł.

Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości