Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Olecko: inwestycja za prawie 13 mln zł. Uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Delphia Yachts

  • Materiał stoczni Delphia Yachts, fot. Zbigniew Malinowski
  • piątek, 29 września 2017

Otwarcie CBR DY

Centrum badawczo-rozwojowe Delphia Yachts uroczyście otwarto 29 września 2017. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracji publicznej, Ministerstwa Rozwoju, instytutów badawczych, wyższych uczelni, branży przemysłu jachtowego, obecni byli także wykonawcy i podwykonawcy CBR oraz przedstawiciele instytucji finansowych i mediów. O godz. 11:00 odbyło się uroczyste otwarcie centrum, w którym prowadzone będą prace nad nowymi technologiami oraz użyciem nanomateriałów w procesie produkcji jachtów.

Otwarcie CBR DY

Centrum powstało na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jego całkowita powierzchni użytkowa to 3059,37 m kw. Projekt Utworzenie centrum B + R w firmie Delphia Yachts do opracowywania nowych materiałów oraz metod ich otrzymywania przy budowie form oraz jednostek pływających i latających jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw. Wartość projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 12 714 535,50 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 4 134 808,29 zł.

Nowo powstające centrum badawczo-rozwojowe będzie funkcjonowało we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską i Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie. Prace badawcze będą realizowane przez 14 inżynierów i dwóch pracowników naukowo-badawczych.

Otwarcie CBR DY

Otwarcie CBR DY

Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości