Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Przedwojenna prasa morska i żeglarska w Polsce. Publikacja Marka Słodownika do pobrania za darmo

  • Informacja www.wodnapolska.pl
  • sobota, 26 grudnia 2020

Dzięki grantowi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowanego w ramach programu Kultura w Sieci, Marek Słodownik, dziennikarz od lat związany z żeglarstwem, mógł ukończyć swe wieloletnie prace nad monografią „Morze na łamach – prasa morska i żeglarska II Rzeczypospolitej wobec polityki morskiej państwa 1918-1939”. Książkę opublikowano w internecie, można ja pobrać bezpłatnie ze strony www.wodnapolska.pl.

POBIERZ MORZE NA ŁAMACH

Marek Słodownik, publicysta związany między innymi z magazynem „Wiatr”, postawił sobie bardzo ambitne zadanie: dotrzeć do jak największej liczby przedwojennych czasopism o tematyce morskiej i żeglarskiej oraz zebrać jak najwięcej informacji związanych z polityką morską II Rzeczypospolitej. Przeczytanie dostępnej prasy zajęło autorowi prawie dwa lata. Poszukiwania egzemplarzy pism sprzed prawie 100 lat zaowocowały dotarciem do ponad 40 tytułów. Po przeczytaniu wszystkich dostępnych czasopism, autor dokonał analizy jakościowej i ilościowej, usystematyzował zagadnienia, wokół których koncentrowały się ówczesne media drukowane, a na koniec podsumował zebrane dane i poddał analizie. Najważniejsze, zdaniem autora, zagadnienia polityki morskiej państwa, to kadry dla gospodarki morskiej, rozwój floty handlowej i wojennej, budowa portów, działania Ligi Morskiej, Dni Morza oraz zestaw zagadnień związanych z rozwojem żeglarstwa. Dowiadujemy się między innymi ile miejsca w pismach tamtego okresu zajmowały poszczególne tematy. Żmudna praca przyniosła znakomite efekty. Na prawie 400 stronach zawarto analizy zgromadzonego materiału, klasyfikując poszczególne tytuły na prasę naukową, branżową, popularną oraz poświęconą Gdyni i jej portowi. Sporo uwagi poświęcono także prasie Pomorza, która chętnie podejmowała zagadnienia morskie. Pełna analiza wydawnictw okazała się niemożliwa, gdyż w czasie działań wojennych zniszczeniu uległo ponad trzy czwarte zbiorów.

Praca jest rzetelnym podsumowaniem prasoznawczym; autor nie idzie na skróty, ale konsekwentnie – tytuł po tytule – opisuje dzieje czasopism, zmiany właścicielskie, zmiany linii redakcyjnej, kreśli sylwetki dziennikarzy i dokonuje analizy zgromadzonego materiału. Efektem pracy jest obszerne omówienie zagadnień, a książkę wzbogaca materiał ilustracyjny: ponad 450 zdjęć, przede wszystkim reprodukcje, prawie 150 wykresów ilustrujących zarówno zagadnienia gospodarcze, społeczne, ale także odnoszące się do analizy poszczególnych tytułów. Zamieszczono także liczne odniesienia do artykułów traktujących o najważniejszych zagadnieniach polityki morskiej i żeglarskiej. Prawie 600 przypisów skraca kolejnym badaczom drogę do wybranych treści zawartych na stronach przedwojennej prasy.

Warto poświęcić czas na lekturę, bo wówczas okaże się, że wiele zjawisk, działań czy konkretnych inicjatyw nie narodziło się wczoraj, ale swymi korzeniami sięgają lat 20. XX wieku, kiedy ojcowie-założyciele polskiego żeglarstwa torowali Polakom drogę na wodę. „Morze na łamach” to podsumowanie akcji Rok Prasy Morskiej, zainicjowanej przez Marka Słodownika, który w 100-lecie wydania pierwszego czasopisma morskiego publikował w internecie cyklicznie omówienia poszczególnych tytułów.

Marek Słodownik, „Morze na łamach – prasa morska i żeglarska II Rzeczypospolitej wobec polityki morskiej państwa 1918-1939”, wyd. Wodna Polska, str. 390. Zielonka Bankowa 2020 r.

Tagi: .
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości