Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych. Co obejmuje i kto powinien je odbyć?

  • Magazyn „Wiatr”, fot. www.maritime-security.eu
  • sobota, 27 lipca 2019

W związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 roku, w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania, każdy z członków załóg jachtów komercyjnych musi odbyć przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa:

Dz.U. z dnia 29 stycznia 2018 roku poz. 490 –

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/490/1

Wymagania stawiane członkom załóg jachtów komercyjnych, kwalifikacje i przeszkolenia według międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, sporządzonej w Londynie 7 lipca 1978 roku (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092) zostały przedstawione m.in. w „Konwencji STCW” – zwanej dalej ustawą o wyszkoleniu członków załóg statków morskich.

Żeglarze chcący spełniać wymogi przepisów musieli dotąd uczestniczyć w zintegrowanych kursach z zakresu bezpieczeństwa STCW zwanych potocznie Basic Training STCW. Poza niezaprzeczalnymi walorami kursów poszerzających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, p.poż. pojawiały się także niedogodności. Po pierwsze, kursy te są skierowane do marynarzy pływających na statkach morskich, które obejmuje Konwencja SOLAS. Różnicę w wyposażeniu ratowniczym, p.poż., medycznym dużych statków morskich, a jachtów komercyjnych są oczywiste i nie ma sensu się nad nimi rozwodzić. Kolejną niedogodnością jest to, że powyższy 60 godzinny kurs trwa od 5 do 7 dni (w zależności od ośrodka), a zajęcia odbywają się w dni robocze.

Jest inna, dotąd niezbyt znana, forma wypełnienia powyższego wymogu ukończenia obowiązkowego kursu. Ustawodawca w paragrafie §7 ust. 3 (str. 3) Ustawy o wyszkoleniu członków załóg jachtów komercyjnych wskazał, iż załogi jachtów komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek „Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa” mogą zastąpić „Przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych”. To 40-godzinne przeszkolenie obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe, Pierwszą Pomoc Medyczną oraz Szkolenie Przeciwpożarowe. Obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne dla załóg jachtów komercyjnych (a nie statków). Przeszkolenie można zrealizować w trzy dni.

Uczestnicy poznają indywidualne i zespołowe środki ratunkowe z jachtów komercyjnych, uczą się ich wykorzystania, poznają techniki cold water survival, przygotowują się do współpracy ze służbami SAR, uczą się rozpoznawania symptomów zagrożenia pożarowego i profilaktyki p.poż., a także ćwiczą gaszenie pożarów. Szkolą się w zakresie pierwszej pomocy medycznej. Jak postępować w przypadku zatrzymania krążenia, zawału serca, złamania, urazu, jak przygotować i ewakuować potrzebującego pomocy, a także m.in. jak szyć rany. W ramach szkolenia analizowane są wybrane wypadki związane z zatonięciem jachtów pod polską banderą.

Certyfikowanym ośrodkiem w zakresie przeszkolenia jest firma Maritime Safety & Security ze Szczecina, która szkolenia realizuje także weekendowo. Najbliższy termin: 29, 30, 31 sierpnia 2019 roku. Więcej na stronie www.maritime-security.eu.

Tagi: .
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości