Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Raport z przekopu Mierzei Wiślanej. Nowe zdjęcia i film z placu budowy

Trwają prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

  • Materiały prasowe NDI/Besix
  • środa, 1 lipca 2020

W rejonie zatoki zakończono tzw. pogrążanie ścianki szczelnej nabrzeża południowego wraz z zakotwieniem mikropali. Na nasadach falochronu zachodniego i wschodniego także zakończono pogrążanie ścianek szczelnych. Trwają prace pogłębiarskie w rejonie nabrzeża południowego. Coraz bardziej widoczne są też efekty prac przy budowie mostu, śluzy i kanału żeglugowego. Na mostach północnym i południowym zakończono pogrążanie pali prefabrykowanych, a na moście południowym, na którym prace są bardziej zaawansowane, trwają roboty żelbetowe.

– Planujemy uzyskać gotowość tego obiektu do przejazdu i poprowadzenia nim ruchu w pierwszej połowie przyszłego roku – mówi Jacek Szymański, dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. Ten obiekt jest niezbędny, bo musimy przenieść na niego ruch, by wykonać ścianki szczelne i kanał żeglugowy.

Rozpoczęto roboty w obrębie śluzy i bram śluzy. Kontynuowane są roboty ziemne, umocnienia skarp oraz budowa nasypów pod drogi. – Prace toczą się zgodnie z harmonogramem. Prowadzone są między innym roboty związane z mostami, mamy już częściowo pozalewane podpory, gotowe są wzmocnienia pod obydwa przyczółki. Trwają również prace związane ze śluzą, która będzie miała głębokość 6,5 m. Ta rezerwa, w stosunku do planowanej obecnie głębokości toru wodnego (5 m) jest pozostawiona na przyszłość, tak aby łatwiej można było dostosować parametry drogi wodnej do wymogów związanych z rozwojem żeglugi w tym rejonie – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych, pełnomocnik dyrektora ds. realizacji projektu. Z uwagi na duże zainteresowanie, jakie wzbudza budowa, a także w trosce o płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, w uzgodnieniu i dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Elbląg, wkrótce zostanie oddane do użytku tymczasowe miejsce postojowe, zlokalizowane po wschodniej stronie budowy od strony Zalewu Wiślanego.

Na terenie budowy uruchomiony został również węzeł betoniarski, który umożliwi przygotowywanie mieszanki betonowej na miejscu, bez konieczności jej transportu. Na terenie Zalewu Wiślanego zostało przygotowane nabrzeże tymczasowe dla potrzeb dostarczania materiałów oraz sprzętu do budowy obwiedni sztucznej wyspy. Aktualnie trwają dostawy materiałów i mobilizacja sprzętu, by zintensyfikować prace przy budowie wyspy.

W najbliższych tygodniach na budowie pojawi się kolejny sprzęt do prowadzenia prac. Będą to m.in. pontony i urządzenia, które rozpoczną pogrążanie ścianek szczelnych z wody. Oprócz prac przy budowie falochronów, toczyć się będą roboty pogłębiarskie w basenie portowym w obrębie nabrzeża południowego.

– Będziemy kontynuować też roboty w obszarze śluzy i bram śluzy – mówi Dominik Wróblewski, kierownik budowy konsorcjum NDI/Besix. W lipcu planujemy zakończyć roboty żelbetowe na moście południowym i rozpocząć na moście północnym. Kontynowanie będą roboty ziemne związane z pogrążaniem ścianki kanału i budową układu drogowego. Pozostałe prace na najbliższe tygodnie to budowa budynków administracyjnych, czyli bosmanatu, prace branżowe tj. elektryczne, techniczne i sanitarne. Rozpoczną się także prace przy obwiedni sztucznej wyspy.
W toku są przetargi na drugą część budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, a mianowicie umocnienie brzegów rzeki Elbląg, a także na pogłębiarkę, która będzie dedykowana utrzymaniu nowej drogi wodnej, a prawdopodobnie również wykona część prac przy trzecim etapie budowy, tj. pogłębianiu toru na Zalewie Wiślanym.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22 880 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany – 10,1 km; rzekę Elbląg – 10,3 km; pozostałe 2 323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego). Docelowo do portu w Elblągu mają wpływać jednostki o długości do 100 metrów i szerokości do 20 metrów. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma się zakończyć w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej, części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.

Materiały prasowe NDI/Besix

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości