Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Regulamin

 • Mateusz Jabłoński, OR
 • środa, 1 września 2010


§1. Zasady ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.magazynwiatr.pl jest firma „Olejnik Media” z  siedzibą w Poznaniu.

 2. Firma „Olejnik Media” nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych wpisów reklamowych i komentarzy.

 3. Firma „Olejnik Media” nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób, zamieszczających wpisy i komentarze.

 4. Redakcja portalu www.magazynwiatr.pl ma prawo do usuwania komentarzy.

§2. Rejestracja, utrzymywanie i usunięcie profilu użytkownika.

 1. Rejestracja polega na  wypełnieniu formularza i przesłaniu go do serwisu poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się”. Wysyłając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, że zna i zgadza się z  treścią regulaminu, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu danych, w  tym adresu elektronicznego przez, przez właściciela portalu w  celach statystycznych i komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  późniejszymi zmianami.

 2. W profilu utrzymywane są tylko dane wprowadzone przez użytkownika oraz przejawy jego świadomej aktywności w portalu.

 3. Użytkownik może mieć tylko jeden profil. Zabrania się przekazywania hasła dostępowego osobom trzecim.

 4. Profil może zostać usunięty na życzenie użytkownika wyrażone na piśmie, bez  podania przyczyny. Usunięty profil z przyczyn technicznych nie  może zostać przywrócony.

 5. Profil może zostać zablokowany lub usunięty przez redakcję serwisu w razie stwierdzenia łamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

§3. Dane osobowe.

 1. Zgodnie z Ustawą o  ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883 użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w naszej bazie.

 2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.

 3. Zgodnie z Ustawą o  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204 użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i  wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez www.magazynwiatr.pl na swój adres. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie polecenia na adres e-mail: biuro@es-art.pl

§4. Postanowienia końcowe.

 1. Portal www.magazynwiatr.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez  wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Na stronie www.magazynwiatr.pl jest dostępna zawsze aktualna wersja regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2011 roku.

 

Tagi: .
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości