Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Urzędy morskie wzywają armatorów na przeglądy techniczne i inspekcje. Pod groźbą kar finansowych!

  • Magazyn „Wiatr”
  • czwartek, 9 marca 2023

Wezwania skierowane do krajowych i zagranicznych armatorów jachtów morskich żeglujących pod polską banderą wystosowały urzędy morskie w Szczecinie i Gdyni. Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie morskim z 18 sierpnia 2011 roku, nadawcy pism wzywają właścicieli do niezwłocznego poddania jednostek pływających przeglądom technicznym, a następnie inspekcjom bezpieczeństwa. Jednocześnie informują, iż właściciel naruszający obowiązujące przepisy zapisane w ustawie o bezpieczeństwie morskim podlega karze pieniężnej wynoszącej milion jednostek obliczeniowych SDR. To jednostka rozrachunkowa stworzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, notowana na międzynarodowych rynkach. Kurs SDR jest podawany w tabeli średnich kursów walut NBP (pod koniec lutego wynosił 5,8719 PLN).

Cały artykuł na łamach magazynu „Wiatr”: LINK

 

Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości