Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Kursy żeglarskie z refundacją kosztów, czyli ciekawy pomysł na działalność szkoleniową

  • Magazyn „Wiatr”, fot. Dariusz Kowalski
  • sobota, 28 marca 2020

Motorowodne i żeglarskie kursy z refundacją kosztów organizuje od dwóch lat koszalińska firma Maritime Consulting Poland. Jak to działa i kto się może załapać na takie szkolenia? Firma MCP wdrożyła system zarządzania ISO9001:2015-10 oraz uzyskała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP). Tym samym trafiła do tzw. bazy usług rozwojowych. Dzięki temu może szkolić pracowników wszystkich firm działających w Polsce, które nie zatrudniają więcej niż 250 osób. Może na przykład organizować szkolenia interpersonalne, językowe lub komputerowe, ale także szkolenia żeglarskie, motorowodne, rejsy stażowo-szkoleniowe, czy też szkolenia z łączności na morzu. Refundacje kosztów wynoszą od 50 do 80 proc. Maritime Consulting Poland jest jedyną firmą w kraju, która w tym systemie, przy udziale PARP, organizuje szkolenia żeglarskie i motorowodne. MCP współpracuje także z kilkoma znanymi agencjami żeglarskimi (Morka, Kubryk, Morskie Mile, Sailors).

– Każdy ma prawo do zdobywania nowych kwalifikacji w różnych dziedzinach oraz do dywersyfikacji swojej działalności zawodowej i gospodarczej. Dlatego pracodawcy oraz pracownicy zatrudnieni w różnych branżach przemysłu i usług mogą zdobywać kwalifikacje żeglarskie z refundacją kosztów szkoleń – mówi Darek Kowalski z Maritime Consulting Poland. – Organizujemy szkolenia i rejsy w różnych częściach kraju, na Bałtyku, a także za granicą – w Grecji i Chorwacji. Refundacje obejmują nie tylko sam proces edukacyjny, ale także koszty związane z żeglugą na danym akwenie (opłaty portowe, paliwo, kaucja za najem jachtu).

Maritime Consulting Poland pomaga kursantom przygotować wniosek aplikacyjny, który należy złożyć we właściwej dla danego województwa agencji rozwoju regionalnego. Wniosek zawiera między innymi dane pracowników zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkoleniu. Później agencja weryfikuje kontrahenta – sprawdza między innymi, czy nie jest w upadłości oraz czy nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karno-skarbowe. Następnie przedsiębiorstwo podpisuje dwie umowy – z agencją na refundację oraz z Maritime Consulting Poland na przeprowadzenie szkolenia lub rejsu stażowo-szkoleniowego. Praktykowane są dwa modele rozliczeń. W pierwszym firma płaci szkole pełną kwotę, a później zwraca się do agencji o refundację. W drugim wykorzystywane są tzw. bony szkoleniowe – w tym przypadku klient wpłaca należną kwotę do agencji, a ta później reguluje należność wobec szkoły.
Maritime Consulting Poland ma siedzibę w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 1/3) oraz oddziały w Białymstoku i Suwałkach. Firma dzierżawi też od LOK przystań leżącą nad jeziorem Jamno w Mielnie. Kursanci mogą tam korzystać z sali szkoleniowej wyposażonej w sprzęt multimedialny, z pomostu, hangaru, kuchni oraz z łodzi do szkoleń żeglarskich i motorowodnych.

Więcej o kursach MCP na stronie www.4yachts.pl.

Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości