Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Kontakt

Magazyn „Wiatr”, pierwsze bezpłatne pismo o sportach wodnych.

Wydawca: Olejnik Media, ul. Starowiejska 1g/11, 61-664 Poznań

KONTO: 47 1140 2004 0000 3202 5816 7247

Kontakty:

Agnieszka Olszak – dyrektor reklamy i marketingu

tel. 668 802 122, reklama@magazynwiatr.pl

Krzysztof Olejnik – redaktor naczelny

tel. 609 190 160, redakcja@magazynwiatr.pl

Projekt graficzny, skład: Bogusław Lepiesza

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Niezamówionych materiałów i utworów redakcja i wydawca nie zwracają. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów zaakceptowanych do druku.polboat

Magazyn „Wiatr” jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów wodnych POLSKIE JACHTY.

Napisz do nas wiadomość:

Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości