Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Eliminacje OOM w klasie Laser 4.7

 • Krzysztof Olejnik, Wiatr
 • sobota, 11 maja 2013

KUJAWSKO-POMORSKIE CUP – I ELIMINACJA DO OOM w klasie LASER 4,7 Dobrzyń nad Wisłą, 24-26.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Dobrzyński Klub Żeglarski.

 1. PRZEPISY

 1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.

1.2 Będzie stosowany Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.

  2. Regaty rozgrywane będą w klasach regatowych/konkurencjach:

 • Laser 4,7 Dz i Ch do lat 17

 • Laser 4,7 Dz i Ch do lat 15

  1. Wpisowe do regat wynosi 80 zł

 1. ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia wstępne należy przesyłać do dnia 18.05.2013 na adres przybytek2@gmail.com. Zgłoszenia przesłane/dokonane po powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego podwyższonej o 50% względem opłaty określonej w punkcie 2.3

3.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat na przystani

Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą ul. Zjazd 5 w dniu

   1. w godzinach 17.00 – 20.00 oraz 24.05.2013 w godz. 8.00 – 9.30.

3.3 Podczas procedury zgłoszeniowej należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód wpłaty wpisowego;

 • aktualne badania lekarskie;

 • licencje sportową zawodnika PZŻ;

 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1 500 000 EUR:

 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;

 • licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

 1. PROGRAM REGAT

  1. Program regat będzie następujący:

Czwartek

23.05.2013

17.00 – 20.00

Przyjmowanie zgłoszeń

Piątek

24.05.2013

8.00 – 9.30

Przyjmowanie zgłoszeń

 

 

10.15

Odprawa kierowników ekip

 

 

11.00

Otwarcie regat

 

 

12.00

Wyścigi

Sobota

25.05.2013

11.00

Wyścigi

Niedziela

26.05.2013

11.00

Wyścigi

 

 

16.00

Zakończenie regat

 

  1. Planowane jest rozegranie 8 wyścigów

  2. Dnia 26.05.2013 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 14.00.

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w biurze regat po zakończeniu procedury zgłoszeń.

 1. POMIARY

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określone przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane w trakcie regat.

 1. TRASY

Wyścigi rozgrywane będą na trasach trapezowych stosowanych w regatach . międzynarodowych.

 1. PUNKTACJA

  1. Regaty będą uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.

  2. W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów wszystkie wyniki jachtu będą liczone do punktacji końcowej.

  3. W przypadku rozegrania od 5 do 8 wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

 1. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się de regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w tym zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. NAGRODY

Zwycięzcy regat w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary.

 1. ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht lub deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.

 1. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Klub: e-mail: przybytek2@o2.pl

Tel/fax: 54 253 10 34

Potrzebę zakwaterowania i wyżywienia należy składać w terminie do 15.05.2013

na adres przybytek2@gmail.com

W przypadku nie korzystania z pośrednictwa DKŻ w zamawianiu zakwaterowania

i wyżywienia będzie pobierana opłata za korzystanie z obiektu w wysokości

5,00/osoba/dzień.

 

Tagi: .
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości