Magazyn Wiatr - portal żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych

Chorwacja informuje armatorów

 • Krzysztof Olejnik, Wiatr
 • piątek, 17 stycznia 2014

Redakcja „Wiatru” otrzymała dokument wystosowany przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczną do polskich żeglarzy. Autorzy pisma przypominają o potrzebie uregulowania statusu jednostek przebywających w Chorwacji.

ORYGINAŁ DOKUMENTU

Chorwacja wchodząc w lipcu do Unii Europejskiej stała się częścią unii celnej, co oznacza, że rezydenci UE nie mogą już dla swoich jednostek pływających wykorzystywać tzw. tymczasowego importu do Chorwacji. Armatorzy, którzy zastosowali procedurę tymczasowego importu przed 1 lipca 2013 roku, bez względu na to pod jaką banderą pływają, muszą zakończ procedurę importu tymczasowego. Są na to trzy sposoby:

 1. Wprowadzenie jednostki pływającej do obrotu.

 2. Ponowny eksport do kraju trzeciego (poza UE)

 3. Przekazanie jednostki pływającej (w procedurze tranzytu T1) do innego kraju UE.

Jeżeli armator zechce ponownie wprowadzić jednostkę pływającą do obrotu w Chorwacji, należy złożyć deklarację celną we właściwym urzędzie celnym, który następnie obliczy i pobierze cło importowe oraz podatek VAT, za wyjątkiem poniższych przypadków:

 1. Cło importowe nie zostanie pobrane w następujących przypadkach:

  A. jeżeli właściciel jednostki złoży dowód na to, że jednostka ma statut towaru Wspólnotowego (udowadnia poprzez złożenie dokumentu T2L)

  B. złożenie dokumentu, którym udowadnia preferencyjne pochodzenie towaru (EUR 1 wydany najpóźniej 30.6.2013)

 1. VAT nie zostanie pobrany w następujących przypadkach:

  A. Jeżeli właściciel jednostki pływającej przedłoży dowody na to, że VAT został naliczony w którymś z kraju członkowskich UE

  B. Jeżeli data pierwszego użycia jednostki pływającej była ponad 8 lat przed datą wejścia Chorwacji do UE

  C. Jeżeli kwota VAT, którą właściciel jednostki pływającej powinien zapłacić jest niższa niż 160,00 HRK (około 22 EUR).

Każda jednostka pływająca, która zostaje wwieziona na teren celny UE może być przedmiotem kontroli organów celnych, czy to chorwackich, czy innego kraju członkowskiego UE. Dlatego zwracamy uwagę na to, że rezydenci UE powinni na jednostce pływającej zawsze mieć dowody na to, że za wymienioną jednostkę zapłacono cło i/lub VAT w którymś z krajów członkowskich UE, względnie jednostka ma statut towaru Wspólnotowego. Własność i bandera pod którą pływa jacht nie są dowodem na to, że ma statut towaru Wspólnotowego. Dowodem są następujące dokumenty:

  1. dokument T2L, lub

  2. Oryginał faktury, lub

  3. Zaświadczenie organu podatkowego lub inny dostępny dokument o opłaconym VAT.

Więcej informacji o procedurze regulowania statutu jednostki pływającej można znaleźć na stronie internetowej Departamentu ds. Ceł Ministerstwa Finansów

http://www.carina.hr/Carina/Jahte.aspx

, w języku chorwackim i angielskim.

Chorwacka Wspólnota Turystyczna


Tagi: .
Wiatr portal dla żeglarzy

Witamy na portalu Wiatr.pl

Zaloguj się i odkryj nowe możliwości